Felavatták Misztótfalusi Kis Miklós síremlékét

(5. old.)

Hétfõn délben a Házsongárdi temetõben falavatták a helyreállított síremléket. Tonk István, a Misztótfalusi Kis Miklós Nyomda igazgatója és az Erdélyi Református Egyházkerület fõgondnoka a sajtónak elmondta: a felújítás 200 000 Ft-ba került és két hónapig tartott.

A megemlékezõ ünnepség a sírkertben kezdõdött. Bustya Dezsõ egyházkerületi fõjegyzõ igét hirdetett, majd Nagy Lajos, a Misztótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szakközépiskola képviselõje és dr. Horváth Csaba igazgató, a Magyar Nyomdászok Szakmai Szövetségének küldötte méltatta a nagy elõd munkásságát, majd koszorút helyeztek el a síron.

A rendezvényen bemutatták a Házsongárdi temetõ frissen megjelent térképét. Jancsó Miklós elõadta Kányádi Sándor Kõkoporsó címû versét, majd az ünneplés a Farkas utcai református templomban folytatódott. Az ünnepi istentisztelet után B. Molnár Tünde orgonamûvész játszott, majd Sipos Gábor történész röviden bemutatta Misztótfalusi életét. Az ünnepi rendezvény záróakkordjaként Jancsó Miklós szavalatát és B. Molnár Tünde orgonajátékát hallgathatta a közönség.

A rendezvényen többek között jelen volt Elekes Botond, a Magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának fõosztályvezetõje és Kemény János, a Magyar Nyomdászok Szövetségének fõtitkára.

Gáspár Miklós

Szabadság

1999. november 9.
(XI. évfolyam, 262. szám)

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in