Újabb honvédeket azonosítottak a Házsongárdi temetôben

(1. old.)

Több hónapos munka után tizenkilenc, a kolozsvári Házsongárdi hôsök temetôjében nyugvó ismeretlen honvédet sikerült azonosítania Pataky József tordai városi tanácsosnak, a Tordai Honvéd Hagyományôrzô Bizottság elnökének. A második világháborúban hôsi halált halt honvédeket 1944. szeptemberében temették el a Házsongárdi hôsök temetôjébe. Többségük az 1944. szeptember 13. és október 8. között zajló tordai csatában szerzett sebeikbe haltak bele. Sebesülésük után a kolozsvári katonai kórházba szállították ôket, életüket azonban már nem sikerült megmenteni. Pataky József kérdésünkre elmondta: a következô lépés az lenne, hogy az ismertté vált neveket feltüntessék az általa jelzett sírkeresztekre.

(Részletek a 8. oldalon)

Újabb honvédeket azonosítottak

(8. old.)

Pataky József a Szabadságnak elmondta: idén májusban a sírhelyek, illetve az elesett katonák nevének pontos megjelölésével elkészítette a Házsongárdi hôsök temetôjében nyugvó hôsi halált halt ismert és ismeretlen honvédek sírjainak részletes helyszínrajzát. Eszerint a temetôben 252 hôsi halott nyugszik, akik közül egy orosz katona, név szerint Puskarov alezredes, orosz hadifogoly. A 251 honvéd közül eddig 202 neve volt ismert, 49-é pedig ismeretlen. A hivatalos halotti bizonyítványok alapján Pataky József a 49 ismeretlen honvéd közül újabb 19-et azonosított.

Ezek a következôk: Antal Ferenc (születési év, hely: 1922. I. 20.; rendfokozat: honvéd; anyja neve: Mikola Teréz; halál oka: bombatámadás; meghalt: 1944. IX. 17.; sírhely/sorszám: I/4), Bakosi Imre (1920. III. 18, Budapest, tizedes, Sloczó Erzsébet, haslövés, 1944. IX. 22., I/6), Biró András (1923. X. 4., Kolozsvár, honvéd, Nagy Sarolta, haslövés, 1944. IX. 17., I/7), Czmorik István (1923..., Miskolc, tartalékos honvéd, Mikula Julianna, láblövés-légnyomás, 1944. IX. 22., I/8), Csáka József, 1904. II. 2., Bihardios, honvéd, Hajdu Júlia, nyaklövés, 1944. IX. 24., I/9), Deák Ferenc (1921. VIII. 22., Nyíregyháza, honvéd, Mándoki Márta, légitámadás, 1944. IX. 16., I/10), Évald József (1920. V. ..., Bajcina, honvéd, Kukics Mária, tüdôlövés, 1944. IX. 23., I/11), Földesi Márton (1917. III. 9., Báránd, tartalékos honvéd, Biró Zsuzsanna, haslövés, 1944. IX. 23., I/12), Füleki Mihály (1918. X. 17., Francsika, tartalékos honvéd, Markitics Erzsébet, gerinclövés, 1944. IX.23., I/13), Gunulár Alajos (1922..., Szécsénykút, honvéd, Kolmann Mária, aknarobbanás, 1944. IX. 22., I/14), Jengyik János (1913. IX. 13., Lehota, honvéd, Jengyik Júlia, fej- és mellövés, 1944. IX. 16., II/24), Jókai Kurucz László (1917. III. 6., Budapest, honvéd, Balla Franciska, haslövés, 1944. IX. 19., II/28), Kovács István (1922. I. 11., Körösfô, honvéd, Kovács Ana, bombasérülés, 1944. IX. 23., III/32), Lengyel János (1918. V. 25., Budapest, tizedes, Szabó Katalin, hadmûvelet közben, 1944. IX. 23., IV/54), Molnár Ferenc (1915. II. 20., Székesfehérvár, honvéd, Horvátha Katalin, fej és mellövés, 1944. IX. 24., V/63), Rózsa József (1905. VII. 6., Vásárosnamény, honvéd, Rózsa Mária, haslövés, 1944. IX. 20., V/67), Seherbah Mihály (1915. VI. 9., Enyiche, honvéd, Zájá Zána, lágyéklövés, 1944. IX. 22., VI/72), Szivánka György (1904. VII. 22., Ecska, honvéd, Rostár Anna, has-lábsérülés, 1944. IX. 24., VI/74), Szofinecs János (..., Palosremete, honvéd, Ilha Anna ágyéklövés, 1944. IX. 18., VI/75)

A Házsongárdi temetô gondnoksága által kibocsátott, az eltemetett honvédek nevét és rendfokozatát tartalmazó hivatalos román nyelvû névjegyzéket a helyszínen talált valós adatokkal összevetve Pataky József azt is megállapította, hogy azon két ismert honvéd neve ismeretlenként szerepel. Az általa készített helyszínrajzon a szóban forgó személyek, a néhai Farkas János törzsôrmester és Burka László zászlós a X. sor 134-es, illetve a 135. számú sírjában nyugszanak.

A Tordai Honvéd Hagyományôrzô Bizottság 2000. szeptember 5-én alakult. A bizottság céljai között szerepel a második világháborúban elesett honvédek jelzett vagy jeltelen sírjainak felkutatása, a tordai honvéd temetô sírkertté való alakítása, az ismert sírok gondozása Torda és Aranyos-vidék körzetében. A bizottság rendszeres kapcsolatot tart fenn a magyarországi Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetével és a Budapesti Hagyományôrzô Bizottsággal. Érdeklôdni a következô címen lehet: Pataky József, Torda, 3350, Romana utca, 31 b., Kolozs megye (Turda, 3350, Str. Romana, Nr. 31 b., Jud. Cluj, Romania). Tel: 0040-64-316827; fax: 0040-64-315997.

Papp Annamária

Szabadság

2001. november 20.
(XIII. évfolyam, 271. szám)

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in