Házsongárdi restaurálások (1.)

(2. oldal)

Minden nehézséggel, hatósági közönnyel, vagy olykor fel-fellángoló állampolgári ellenségeskedéssel dacolva a Házsongárd Alapítvány folytatja önfeláldozó erőfeszítéseit erdélyi kulturális örökségünk egyik legpatinásabb darabjának, a Házsongárdi sírkert magyar és egyetemes történelmi értékeinek restaurálásával. Nem önsajnálattal és sajnáltatással foglalkozik, hanem a négy magyar történelmi egyház minimális anyagi támogatásával, magánszemélyek adakozásából, a Hungaria Nostra Alapítvány segítségével és maroknyi kolozsvári önkéntessel, tényleges tettekkel igyekszik megmenteni a menthetőt az enyészettől és a barbár emberi rombolástól. A közvéleménytől több megértést, a hatóságoktól pedig egy kis barakkszerűséget várnak el, ahol munkaeszközeiket tarthatnák.

Sorozatunkban munkájuk eredményeibe nyújtunk bepillantást.

2006. augusztus 9.
XVIII. évfolyam, 183. szám

Házsongárdi restaurálások (2.)
Emlékezet köve

(2. oldal)

A Házsongárd Alapítvány évek óta tartó áldozatos munkáját, az egyházakon, magánszemélyi adományokon és a Hungaria Nostra Alapítványon kívül eddig a következők támogatták: Magyar Tudományos Akadémia Hölgyklubja (gyűjtés céljából kétszer szervezett hangversenyt Vásári Tamás fellépésével, egyszer pedig Csányi Tamás karnaggyal), a Nemzeti Pantheon Alapítvány, a Határon Túli Magyarok Hivatala és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.

Sorozatunk mai ajánlata a földből kiemelt, alapra helyezett koporsókő, egyike azoknak a XVIII. századból származó sírköveknek, amelyekből már csak néhány található a temetőben. Állandó veszélyben vannak, mivel a vállalkozók, munkások nyersanyagként a betonba aprítják azokat.

A befejezetlen sírkő tulajdonosa a címerből és az „Emlékezetnek köve" feliratból nem azonosítható. A viharos századokat túlélő kő legyen számunkra is az emlékezet köve.

2006. augusztus 12.
XVIII. évfolyam, 186. szám

Házsongárdi restaurálások (3.)

(2. oldal)

Az 1723-ban elhunyt Fojt Jakab gyógyszerész és két fia tumbája az út szélén feküdt, kidobva, elhagyottan. Egyik évben egy szekér követ borítottak reá, a másik évben a reádobott szemétből gyűlt hulladékhalmot égették el rajta.

Az ormós kőkoporsó alakú kő latin és magyar nyelvű feliratát a temetőben egyedül álló módon domború betűkkel faragták ki. A latin feliratú lapon található gyógyszerész jelvényben medve áll, gyógyszert tör egy kétfülű mozsárban, a másik lapon a két, koronás, hosszú inges gyermek közül az egyik háromnyílású tulipánt tart a kezében.

Amint a magyar szövegből kitűnik, a Házsongárd Alapítvány olyan embernek mentette meg az emlékét, aki sok szegényen segített, ajtaja árva s özvegy előtt mindig nyitva állott.

2006. augusztus 17.
XVIII. évfolyam, 190. szám

Házsongárdi restaurálások (4.)

(2. oldal)

Szathmári Pap Zsigmond (1703-1760) református prédikátor és püspök címeres latin feliratú „sírborító köve", Szathmári Pap Mihály (1737-1812) református kollégiumi tudós professzor koporsóköve, Krizbai Deső Elek (megh. 1841) esperes első feleségének Szathmári Pap Annának (megh. 1804), valamint második nejének, Horváth Zsuzsánnának (megh. 1807) alig olvasható feliratú koporsó alakú köve, és a „Professor Szathmári Pap Mihálynak R. Tsiszér Deborától született K(is) Anna leánykája (1776-1778)" feliratú ereszes köve képezik a neves Szathmári Pap dinasztia helyreállított kőegyüttesét.

A három ormós kőkoporsó közül kettő a föld alá süllyedve, egy zuzmóval, szennyel borítva, gondozatlan feküdt a valamikor tágas családi sírkert megmaradt sarkában. Ezektől nem messze, egy ráépített betonsírhoz lapulva, elhagyottan állt a kis ereszes kő. Most, a sikeres restaurálás után, a Házsongárdi temető legszebb régi kőgyűjteménye, szűk helyre beszorítva ugyan, de méltó módon őrzi az elmúlt századok hangulatát.

2006. augusztus 18.
XVIII. évfolyam, 191. szám

Házsongárdi restaurálások (5.)

(2. oldal)

A Házsongárd Alapítvány hetekig próbálta leállítani a kegyeletsértő munkálatokat, de a műemlékvédelmi hatóság közbelépése is hatástalan maradt. Mára beszűkült ugyan Kedves István sírjának területe, és oda nem illő, rossz minőségű, ormótlan építmény rontja a nemes vonalú síremlék látványát, de magát a követ sikerült restaurálni. Késői és szűkre szabott tiszteletadás a városunkat építő-szépítő kanonok előtt!

2006. augusztus 26.
XVIII. évfolyam, 198. szám

Házsongárdi restaurálások (9.)

(2. oldal)

Az Ybl Miklós által tervezett iktári Bethlen-kripta egyházi megváltásban lévő, nagy kiterjedésű sírkertje alkalmasnak bizonyult egy kőtár létrehozására. Ez a kőtár menedékül szolgál a temetőben félredobott, veszélyeztetett sírkövek számára, amelyek az időjárás romboló hatása mellett sokkal inkább a betonozó munkások áldozatai.

A kertet cserje és gaz borította, amikor a Házsongárd Alapítvány hozzálátott terve megvalósításához. A bozót kiirtása, a terep rendezése és a kert kitisztítása után megkezdték a temetőben gazdátlanul heverő sírkövek mentését. Több mint 10 értékes követ sikerült a kertbe szállíttatnunk, köztük egy 1634-ből valót is. Sajnos az erősen megrongálódott kőkerítés összeomlással fenyeget, sok helyen foghíjas. A kevésbé értékes kövekből pótolni lehetne a hiányokat.

A köveket egyelőre a kriptában, illetve a sírkertben helyeztük el. Felállításukra és restaurálásukra jelenleg nincs anyagi lehetőség.

2006. október 26.
XVIII. évfolyam, 250. szám

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in