Sajtó

Mindszentek napja előtti séta a Házsongárdi temetőben

(9. oldal)

A köztemető premontóriumára az aranyfüst-lemez reflexével borította az ősz színskálájának minden variációjával a fedett, gondozott és kevésbé gondozott sírokat. Tehát eszményi napfény ragyogott felmenőági őseink igencsak számos sírhantja felett. Miután házi feladatomat elvégeztem és 13 sírhelyet lepucoltam, a délelőttöm eltelt. Lefele bandukoltam az arisztokrata-sétányon, hogy egy utolsó tekintetet vessek ezelőtt két hónappal eltemetett óvodástársam kriptaaknájára az evangélikus

Teljes cikk olvasása

Gondozatlan, veszélyes temetők

Szeméthalmok fogadták a világításra érkezőket

(1. old.)

Szemet, lelket sértő látvány az, amivel a kolozsváriak minden világításkor szembesülnek: a tíz-húsz méterenkénti szeméthalmok eltakaríthatatlannak bizonyulnak, a temető közbiztonsága pedig mindennapos téma lehetne, amint azt Gyurka Előd felvétele is bizonyítja (Részletek a 4. oldalon)

Gondozatlan, veszélyes temetők
Szeméthalmok fogadták a világításra érkezőket

(4. old.)

A temető zöldövezetét rendező és takarítását végző cég munkatársai

Teljes cikk olvasása

Hangverseny a Házsongárd Alapítvány támogatására

(2. oldal)

Október 29-én este a budapesti Ciszterci Szent Imre Gimnázium neobarokk dísztermében Csányi Tamás karnagy szervezésében, a Magyar Katolikus Rádió támogatásával hangversenyre került sor a „Házsongárdi temető síremlékeinek megújításáért". A fővédnökséget Tőkés László püspök vállalta, bevezető szavaiban szólt a temető jelentőségéről és a Házsongárd Alapítvány áldozatos munkásságáról. A népes közönség soraiban megjelent Mádl Ferencné Dalma asszony is. A műsort a Budai Babszem Együttes

Teljes cikk olvasása

Tumba oroszlános, hétágú koronás címerrel

(4. old)

A Brassai Sámuel előtt elhaladó észak-dél irányú „D" út mellett Bergay József (1778-1850) sírja előtt egy szöveg nélküli tumba található, egyetlen ismertetőjele egy ágaskodó oroszlános, hétágú koronás címer. Ez a tumba is napról napra fogyatkozik.

Ugyanezen az úton kicsit délebbre egy másik, 1807-ből való tumbát találunk, melyet az IHS (Jézus, az emberek megváltója) kezdőbetűk és az Emlékezet köve felirat díszít, rendszeresen rombolják.

Ma Erdélyben, Kolozsváron, a Házsongárdban más

Teljes cikk olvasása

Jancsó Pál, az első magyar komikus

(4. old)

Orbán Balázs szerint az Olt regényes völgyét szegélyező bal part magaslatán található Gidófalva. Már az 1332. évi pápai dézsmák regestrumában van róla feljegyzés. Innen származik a nagyon népes és Háromszék minden részében elterjedt Gidófalvi család.

Gidófalván született 1761-ben Jancsó Pál, Gyulai Pál kritikus, szakíró, színészpedagógus szerint „az első magyar komikus". A nagyenyedi kollégiumban tanult. 1792-ben a kolozsvári társulat alapító tagja. 1836-ig játszott, mindvégig Erdélyben

Teljes cikk olvasása

A fehérszegfűs költő síremléke

(4. old)

Mostoha idők megtizedelte házsongárdi síremlékeink között ifj. Téglás Gábor szobra művészi értékében és kivitelében is a legelsők közül való. Ott találjuk a Szentgyörgyi István sírja előtt haladó főút mentén, már közelebb a Brassai síremlékhez. A napba néző ifjú bronzalakja azokat is megállítja, akik vajmi keveset tudnak róla.

De tényleg, ki volt Téglás Gábor, akit a kolozsváriak ilyen pompás szoborral tiszteltek meg, s akit a feliratból következtetve mindössze huszonkét évesen ragadott

Teljes cikk olvasása

...Őrzeni kincses temetőket...

Halottak napi megemlékezés

(2. old.)

A Római Katolikus Nőszövetség Szent Rafael Körének szervezésében szerdán délután az ...Őrzeni kincses temetőket... című rendezvényre került sor a nőszövetség székhelyén. A közelgő halottak napja alkalmából tartott előadást Gaal György professzor a Házsongárd Alapítvány elnöke, valamint Gergely Istvánné Tőkés Erzsébet a Házsongárd Alapítvány igazgatója.

A Házsongárd nekünk, kolozsváriaknak teljesen mást jelent, mint egy, a város nevezetességeit meglátogató

Teljes cikk olvasása

A megújult Brassai-síremlék

(11. oldal)

A Házsongárdi temető II. c és III. b parcellájának találkozásánál, „az unitáriusok Pantheonjában" nyugszik Brassai Sámuel, az erdélyi tudományosság emblematikus megtestesítőjének földi maradványa. Amint arról a Szabadság október 12-i számában beszámoltunk, Brassai síremléke magyarországi támogatással és hazai szakemberek kiváló munkája révén a közelmúltban megújult.

Az „utolsó erdélyi polihisztorként" emlegetett Brassai nem érdemtelenül kapta e jelzőt. Művelte a botanikát,

Teljes cikk olvasása

×

Log in