Sajtó

Az unitárius panteon megújítási törekvései

(2. old.)

Amint azt tegnapi lapszámunkban olvashatták, teljes egészében megújult Bölöni Farkas Sándor síremléke a Házsongárdi temetôben. Az anyagi alapot a Nemzeti Panteon Alapítvány (elnök Ráday Mihály) biztosította pályázat útján, amelyet a Házsongárd Alapítvány nevébenGergely Erzsébet nyújtott be. A csütörtöki avató ünnepségendr. Szabó Árpád unitárius püspök köszöntô beszéde után Paskucz Lászlóné Szathmáry Viola építész ismertette a jelenlévôkkel az obeliszk és restaurálásának történetét.

Teljes cikk olvasása

Felújított síremlék a Házsongárdban

(1. old.)

A reformkori Erdély egyik vezéralakjának, a 19. század elsô felében élô és tevékenykedô Bölöni Farkas Sándornak a felújított síremlékét avatták fel ünnepélyesen tegnap délután a Házsongárdi temetô III. b parcellájában, az unitáriusok panteonjában. A gyönyörûen restaurált nyolcszögletû obeliszk tetején, amelyet Nagy Benjámin szobrász-restaurátor vezetésével végeztek, a Ledniczky Tamás szobrászmûvész által Bölöni Farkas Sándorról készített új mellszobor áll, az eredeti, Szathmári Pap

Teljes cikk olvasása

Házsongárdi takarítás

(1., 5. old.)

A választási kampány keretében szombaton 10 órára temetôtakarítást szervezett a helyi RMDSZ, hogy néhány jeles magyar személyiség sírját megtisztítsa a rájuk rakódott szeméttôl. A gyülekezô a Házsongrádi temetô bejáratánál volt, a helyszínen egy tucat RMDSZ-pólót és -sapkát viselô fiatal önkéntes, Molnos Lajos városi tanácsos,Góger Ferenc, Fekete Emôke tanácsosjelölt és László Endre bácsi (dr. László Attila tanácsosjelölt édesapja). Pár perc késésselKónya-Hamar Sándor megyei

Teljes cikk olvasása

Újabb kegyeletsértések a Házsongárdi temetôben

Pusztítottak a laborfalvi Berde-kriptában

(1. old.)

Városunk néhány hete Magyar Örökség-díjjal kitüntetett temetôjében a múlt hét végén feltörték a fôkapuval szemben induló út jobb oldalán fekvô, a lutheránus temetôbe nyúló Biasini- és Berde-kriptákat.

A Biasini-kriptát az olasz eredetû, városunkba vívómesterként elszegôdött Gaetano Biasini (1790-1847) részére építették. Nevét fôleg szállodája és gyorskocsi-vállalata tette ismerté. A fiókos-rendszerû kriptában inkább csak próbálkoztak a koporsók

Teljes cikk olvasása

Házsongárd A Magyar Örökség-díj átadásakor elhangzott laudáció

(2. old.)

A Házsongárd Európa egyik legrégibb temetôje; neve, fogalma immár a kultúrtáj része, darabja, egy kultúra jól ismert, tisztelettel övezett tartományát jelenti. Különben: lejtôs hegyoldal Kolozsvár felett, s ki tudja, volt-e köze holmi nyulaskertekhez, avagy csak a német szóban rejlô zsongáshoz, valami egyéb, rejtelmesebb módon. Nem La Téne, nem Neander-völgy, se hallstatti lelôhely - hanem még "élô" temetô, hivatalosan is négy évszázados folytonossággal mûködô siralomvölgy és panteon

Teljes cikk olvasása

Feldúlták Incze Ferenc festômûvész házsongárdi sírját

(1. old.)

Március 20-án, szombaton vette át a Házsongárd Alapítvány értelmi szerzôje, Gergelyné Tôkés Erzsébet , Gaal György mûvelôdéstörténész és Sipos Gábor történész-levéltáros Európa egyik legrégibb temetôjének, az "összmagyar jelképnek" számító Házsongárdnak ítélt Magyar Örökség-díjat. Egy nappal késôbb Incze Ferenc 1988-ban elhunyt neves kolozsvári festômûvész hozzátartozói megrendülten állapíthatták meg, hogy eltûnt a mûvész nyolc évvel a halála elôtt, 1980-ban saját kezûleg készített

Teljes cikk olvasása

Magyar Örökség-díj Házsongárdi temetônek

(1. old.)

A Magyar Örökség és Európa Egyesület Magyar Örökség címet adományozott a Házsongárdi temetônek. Az oklevelet és aranyjelvényt március 20-án nyújtják át a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében a Házsongárd Alapítvány képviselôinek.

Dr. Gaal György , a Házsongárd Alapítvány elnöke lapunknak elmondta: örülnek a díjnak, amelyben az immár öt éve az összmagyar jelképnek számító temetônk (Budapest után ez a második legfontosabb hely, ahol nemzetünk jelentôs személyiségei nyugszanak)

Teljes cikk olvasása

"A mi temetôink..."

(3. old.)

"A mi temetôink nem bús bánatos, halotti-házak, a mi temetôink, nem halálra emlékeztetôk, nem néznek az élôkre gödrös halotti szemmel. A mi temetôink nem hirdetnek elmúlást, de életet, örökkévalót" - vallja Kós Károly abban az idôben, "amikor körülöttünk furcsán-hirtelen megfordult a világ, és mi alul maradtunk. Amikor az élô magyar hang erôsen meghalkult, és sokan és sokat jártuk a temetôket, hogy a régen elporladtakat idézzük, és beszélgessünk az örökké-némákkal. Amikor befogtuk a

Teljes cikk olvasása

×

Log in