Házsongárd bibliográfia

1901

 • (n. n.) Jakab Elek síremléke leleplezése. Erdélyi Múzeum. XVIII. évf. (1901) 8. sz. 470–475.

1910

 • FARKAS Lajos: Brassai Sámuelről. (Síremlékének átadása alkalmából, 1910. október 2-án.) Erdélyi Múzeum. XXVII. évf. (1910) 5. sz. 249–253.

1911

 • KOHN Hillel – ZSAKÓ Gyula: A kolozsvári házsongárdi temető sírkövei 1700-ig. Erdélyi Múzeum. XXVIII. évf. (1911) 5. sz. 284–303., 6. sz. 331–340.

1931

 • (n. n.) Uccát vágnak a régi zsidótemetőben és a halottak csontjait átköltöztetik az öreg temető meghagyott részébe. Békés befejezéshez jutott a városi tanács és az orthodox hitközség háborusága. Keleti Ujság. 1931. aug. 7. XIV. évf. 177. sz. (nem Házsongárdi!)

1940

 • (n. n.) Vissza kell állitani a házsongárdi temető erőzakos módon megsértett magyar jellegét. Huszonkétéves kegyeletlen kufárkodás a történelmi igazság, a művészet, a magyarság és az ősi hagyományok róvására. Ellenzék. 1940. okt. 12. LXI. évf. 235. sz. 10.
 • (n. n.) Felavatták a zsoltárköltő és bibliaforditó nagy magyar reformátor, Szenczi Molnár siremlékét a házsongárdi temetőben. Ellenzék. 1940. nov. 4. LXI. évf. 252. sz. 5.
 • HEREPEI János: Ifjú Hertel Péter és Balási késcsináló Jakab özvegyének sírverse (1647). Erdélyi Múzeum. XLV. évf. (1940) 2. sz. 148–152.
 • (h. j.) [HOBÁN Jenő]: A házsongárdi temető nagy halottairól beszél Kelemen Lajos a kiváló történettudós. Századok története elevenedik meg a régi sirkövek felirásaiban. Ellenzék. 1940. márc. 17. LXI. évf. 63. sz. 6.
 • (h. j.) [HOBÁN Jenő]: Hirneves tudósok és irók eszménydus életéről beszél Kelemen Lajos, a kitünő történettudós. Amire a házsongárdi temető sirkövei tanitják a késői utódokat. Ellenzék. 1940. márc. 24. LXI. évf. 69. sz.
 • (h. j.) [HOBÁN Jenő]: Barangolás városunk gyönyörő temetőjében. Hires szinészek, muzsikusok és ötvösmüvészek nemes élete elevenedik meg az emlékezés tükrében. Kelemen Lajos értékes magyarázatai nyomán régmult idők tehetségeinek hódol a késői utód. Ellenzék. 1940. ápr. 14. LXI. évf. 86. sz.
 • (h. j.) [HOBÁN Jenő]: Barangolás városunk gyönyörő temetőjében. Nagy püspökök, hires katonák, társadlmi vezetők emléke. Életregényekről, eredményekben gazdag életekről beszél Kelemen Lajos professzor, a temető kiváló ismerője.Ellenzék. 1940. ápr. 21. LXI. évf. 92. sz. 6–7.

1941

 • (n. n.) Krisztus Király tiszteletére rendezett ünnepség keretében. Vasárnap délben leplezték le Hirschler  József volt kolozsvári plébános siremlékét. Ellenzék. 1941. okt. 27. LXII. évf. 246. 3.

1943

 • (n. n.) Tiz évvel ezelőtt „selejtezték ki” a házsongárdi temető sirköveit. Ellenzék. 1943. szept. 3. LXIV. évf. 199. sz. 5.

1944

 • SZABÓ Endre: Régi szerelem története egy házsongárdi kripta falán. Ellenzék. 1944. márc. 11. LXV. évf. 58. sz. 9.

1972

 • KISS András: Házsongárdi krónika. Igazság. 1972. szept. 6. XXXIII. évf. 210. sz. 3. (Egy képpel!)

1978

 • SZŐCS István: Mi is az a Házsongárd? Igazság. 1978. júl. 5. XXXIX. évf. 157. sz. 3.

1980

 • OKOS György: Téli séta a Házsongárd ösvényein. Igazság. 1980. jan. 4. XLI. évf. 2. sz. 3.

1988

 • HEREPEI János: A Házsongárdi temető régi sírkövei. Adatok Kolozsvár művelődéstörténetéhez. Sajtó alá rendezte Balassa Iván, Herner János és Keserű Bálint. Az utószót Balassa Iván írta. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1988.

1989

 • LÁSZLÓFFY Aladár – KÁNTOR László: Házsongárd. Helikon Kiadó. Budapest, 1989.

1990

 • GAAL György: A Házsongárd védelmében. Szabadság. 1990. febr. 4. II. évf. 27. sz. 3.
 • HERÉDI Gusztáv: Műkincsünk a Házsongárd. Szabadság. 1990. márc. 3. II. évf. 51. sz. 2.
 • SALVANU, Virgil: A Házsongárd újraélestéséért. Szabadság. 1990. jan. 28. II. évf. 22. sz. 2. (Egy képpel!)

1991

 • BALOGH Edgár: A Házsongárd-kérdés. Szabadság. 1991. febr. 21. III. évf. 35. sz. 3.
 • GAAL György: Levél a kegyeletőrzésről. Szabadság. 1991. febr. 21. III. évf. 35. sz. 3.
 • GAAL György: Házsongárdi panteon. Szabadság. 1991. nov. 1. III. évf. 214. sz. 4.
 • PATAKI József: A házsongárdi temető legrégibb síremlékei. 1585–1750. Erdélyi Híradó. 1991. máj. 22. II. évf. 20. sz. IV. (Egy képpel!)

1992

 • (n. n.) „...hol sírjaink domborulnak...” Szabadság. 1992. okt. 30. IV. évf. 212. sz. 4. (Egy képpel!)
 • GAAL György: „Tört kövön és porladó kereszten.” Erdélyi Híradó. 1992. nov. 18. III. évf. 44. sz. III.

1993

 • Sz. K. [SZÉKELY Kriszta]: Séta a Házsongárdi temetőben. Szabadság. 1993. júl. 9. V. évf. 132. sz. 1. (Két képpel!)

1994

 • (n. n.) Kérdőív sírhely-nyilvántartáshoz. Erdélyi Híradó. 1994. ápr. 20. V. évf. 16. sz. 4.
 • BUSTYA Endre: Házsongárd. Szabadság. 1994. nov. 2. VI. évf. 214. sz. 3.
 • KISS András: A Házsongárdi temető. In: Uő: Források és értelmezések. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1994. 112–119, 348–357.
 • KISS András: Házsongárdi krónika. In: Uő: Források és értelmezések. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1994. 119–123, 358.
 • NÉMETH Júlia: A házsongárdi temető térképe. Szabadság. 1994. máj. 12. VI. évf. 91. sz. 5.

1997

 • GAAL György: Jakab Elek útja a Házsongárdig. Szabadság. 1997. júl. 22. IX. évf. 166. sz. 6.

1999

 • GÁSPÁR Miklós: Felavatták Misztótfalusi Kis Miklós síremlékét. Szabadság. 1999. nov. 9. XI. évf. 262. sz. 5.

2001

 • PAPP Annamária: Újabb honvédeket azonosítottak a Házsongárdi temetőben. Szabadság. 2001. nov. 20. XIII. évf. 271. sz. 1. és 8.

2002

 • GYÖRFI Dénes (közli): Csöndes séta a Házsongárdban. Szabadság. 2002. okt. 31. XIV. évf. 252. sz. 3.

2003

 • GAAL György: Gróf Kuun Géza síremlékét is megrabolták. Szabadság. 2003. febr. 8. XV. évf. 30. sz. 3.
 • GAAL György: Tört kövön és porladó kereszten. Pusztuló múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben. Stúdium Könyvkiadó. Kolozsvár, 2003.
 • GERGELY ISTVÁNNÉ TŐKÉS Erzsébet: Évszázadaink kincse közös örökség. Gondolatok a Házsongárdi temetőről.Szabadság. 2003. márc. 19. XV. évf. 63. sz. 10.
 • GOZNER Gertrud: Modern sírrablók. Fogyatkoznak a Házsongárd műemlékei. Transindex. 2003. szept. 26. (Képekkel!)
 • MÁTHÉ János: Érdekességek a Házsongárdi temetőben. Szabadság. 2003. ápr. 30. XV. évf. 96. sz. 3.
 • MÁTHÉ János: Érdekességek a Házsongárdi temetőben. Szabadság. 2003. júl. 1. XV. évf. 146. sz. 3.
 • MÁTHÉ János: „A mi temetőink...”. Szabadság. 2003. aug. 9. XV. évf. 180. sz. 3.
 • ÖRDÖG I. Béla: Kolozsvár közös szégyene. Házsongárdi pillanatkép. Szabadság. 2003. febr. 21. XV. évf. 41. sz. 1. és 7.
 • P. A. M. [PAPP Annamária]: Megrongálták Kuun Géza sírját. El akarták lopni a bronzszobrot. Szabadság. 2003. máj. 19. XV. évf. 109. sz. 1. és 6.
 • PAPP Annamária: Szoborlopások kora. Szabadság. 2003. máj. 21. XV. évf. 111. sz. 3.

2004

 • (n. n.) Magyar Örökség-díj Házsongárdi temetőnek. Szabadság. 2004. márc. 18. XVI. évf. 64. sz. 1.
 • (n. n.) Feldúlták Incze Ferenc festőművész házsongárdi sírját. Szabadság. 2004. márc. 24. XVI. évf. 69. sz. 1.
 • ASZTALOS Lajos: Házsongárd — eddigi eredeztetések meg egy újabb. Szabadság. 2004. dec. 11. XVI. évf. 291. sz. 3.
 • BORBÉLY Tamás: Hatástalan a fegyveres őrök jelenléte. Régi gondokkal szembesülnek idén is a világítók a Házsongárdban.Szabadság. 2004. okt. 29. XVI. évf. 254. sz. 1. és 5.
 • CSÜRÖS László: Kik írnak a Házsongárdról? Szabadság. 2004. dec. 11. XVI. évf. 291. sz. 3.
 • G. Gy. [GAAL György]: Újabb kegyeletsértések a Házsongárdi temetőben. Pusztítottak a laborfalvi Berde-kriptában.Szabadság. 2004. ápr. 7. XVI. évf. 81. sz. 1.
 • G. Gy. [GAAL György]: Újabb műemlékértékű sír van veszélyben. Kedves István sírját darabolják. Szabadság. 2004. szept. 14. XVI. évf. 215. sz. 3.
 • GAAL György: Új Házsongárd-album. Szabadság. 2004. okt. 16. XVI. évf. 243. sz. 10.
 • KOLOZSVÁRI József: Házsongárdi kuriózumok. Szabadság. 2004. szept. 22. XVI. évf. 222. sz. 12.
 • KÖLLŐ Katalin: Felújított síremlék a Házsongárdban. Szabadság. 2004. júl. 9. XVI. évf. 158. sz. 1.
 • KÖLLŐ Katalin: Az unitárius panteon megújítási törekvései. Szabadság. 2004. júl. 10. XVI. évf. 159. sz. 2.
 • LÁSZLÓFFY Aladár: Házsongárd. A Magyar Örökség-díj átadásakor elhangzott laudáció. Szabadság. 2004. márc. 24. XVI. évf. 69. sz. 2.
 • NÁGÓ Zsuzsa Emese: Házsongárdi takarítás. Szabadság. 2004. máj. 17. XVI. évf. 112. sz. 1. és 5.

2005

 • (n. n.) Hangverseny a Házsongárd Alapítvány támogatására. Szabadság. 2005. nov. 1. XVII. évf. 256. sz. 2.
 • D. I.: ...Őrzeni kincses temetőket... Halottak napi megemlékezés. Szabadság. 2005. okt. 28. XVII. évf. 253. sz. 2.
 • ERCSEY-RAVASZ Ferenc: Mélyponton a kolozsvári köztemetők. Szabadság. 2005. nov. 9. XVII. évf. 263. sz. 1. és 14. (Egy képpel!)
 • JAKABFFY Tamás: Felújított műemlékek. Szabadság. 2005. okt. 12. XVII. évf. 239. sz. 2.
 • MÁTHÉ János: Pusztuló nemzeti örökségünk. Szabadság. 2005. okt. 8. XVII. évf. 236. sz. 9.
 • MÁTHÉ János: „Dalnoki Maria, Pataki Samuel doctor elte Paria”. Szabadság. 2005. okt. 31. XVII. évf. 255. sz. 4.
 • (máthé) [MÁTHÉ János]: Jancsó Pál, az első magyar komikus. Szabadság. 2005. okt. 31. XVII. évf. 255. sz. 4.
 • M. J.: Tumba oroszlános, hétágú koronás címerrel. Szabadság. 2005. okt. 31. XVII. évf. 255. sz. 4.
 • MURÁDIN Jenő: A fehérszegfűs költő síremléke. Szabadság. 2005. okt. 31. XVII. évf. 255. sz. 4.
 • NAGY Ernő – BALÁZS Kornél: Vetített képes előadás Kolozsvárról. Szabadság. 2005. jún. 29. XVII. évf. 149. sz. 9.
 • NAGY-HINTÓS Diana: Gondozatlan, veszélyes temetők. Szeméthalmok fogadták a világításra érkezőket. Szabadság. 2005. nov. 3. XVII. évf. 258. sz. 1. és 4. (Egy képpel!)
 • PASKUCZNÉ SZATHMÁRY Viola: A megújult Brassai-síremlék. Szabadság. 2005. okt. 26. XVII. évf. 251. sz. 11.
 • TURANECZ – TURANITZ J. Lajos: Mindszentek napja előtti séta a Házsongárdi temetőben. Szabadság. 2005. nov. 5. XVII. évf. 260. sz. 9.

2006

 • (n. n.) Magyar adomány a Házsongárd megőrzéséért. Szabadság. 2006. aug. 4. XVIII. évf. 179. sz. 2.
 • (n. n.) Házsongárdi restaurálások. Szabadság. (1.) 2006. aug. 9. XVIII. évf. 183. sz. 2., (2.) Emlékezet köve. aug. 12. XVIII. évf. 186. sz. 2., (3.) aug. 17. XVIII. évf. 190. sz. 2., (4.) aug. 18. XVIII. évf. 191. sz. 2., (5.) aug. 26. XVIII. évf. 198. sz. 2. (egy adag hiányzik!!!), (9.) okt. 26. XVIII. évf. 250. sz. 2.
 • ASZTALOS Lajos: Kolozsvár – közelről. Baglyas címer a Házsongárdi temetőben. Szabadság. 2006. aug. 19. XVIII. évf. 192. sz. 3.
 • GAAL György: Téglás Gábor szobrát is ellopták. Szabadság. 2006. szept. 22. XVIII. évf. 221. sz. 2.
 • (i): Védetté nyilvánították Szabédi sírját. Szabadság. 2006. szept. 21. XVIII. évf. 220. sz. 2.
 • KISS Olivér: Kötelező a sírhely gondozása. Felszólították a hanyag bérlőket és tulajdonosokat. Szabadság. 2006. jún. 22. XVIII. évf. 142. sz. 1. és 5. (Egy képpel!)
 • N.-H. D. [NAGY-HINTÓS Diana]: Javítások a Házsongárdi temetőben. Szabadság. 2006. ápr. 22. XVIII. évf. 92. sz. 7.
 • NAGY-HINTÓS Diana: Sorozatos sírgyalázások a Házsongárdi temetőben. Eltűnt a Pásztor János sírját díszítő bronzlap.Szabadság. 2006. ápr. 26. XVIII. évf. 94. sz. 7.
 • NAGY-HINTÓS Diana: Elfogadhatatlan állapotban a Házsongárdi temető. Tehetetlen a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal.Szabadság. 2006. ápr. 29. XVIII. évf. 97. sz. 1. és 5. (Egy képpel!)
 • NAGY-HINTÓS Diana: Pusztítás, enyészet. Szabadság. 2006. ápr. 29. XVIII. évf. 97. sz. 3.
 • SZÉKELY József: Házsongárdi virágok. Szabadság. 2006. júl. 24. XVIII. évf. 169. sz. 3.
 • Sz. K. [SZÉKELY Kriszta]: Ismét megrongálták Octavian Buracu sírját. Szabadság. 2006. ápr. 26. XVIII. évf. 94. sz. 7.

2007

 • (n. n.) Elégették a koszorúkat Dsida és Szabédi sírján. Szabadság. 2007. júl. 4. XIX. évf. 153. sz. 7.
 • (n. n.) Folyamatosan pusztul Erdély pantheonja, a Házsongárdi temető. Szabadság. 2007. nov. 2. XIX. évf. 257. sz. 3.
 • ERDÉLYI Ildikó: Önkéntes sírtakarítók pusztítottak. Szabadság. 2007. szept. 19. XIX. évf. 219. sz. 10.
 • GAAL György: Újabb szoborlopás a Házsongárdi temetőben. Szabadság. 2007. okt. 3. XIX. évf. 231. sz. 3.
 • GERGELY ISTVÁNNÉ TŐKÉS Erzsébet: Szólalj meg metszett köved által! Szabadság. 2007. okt. 31. XIX. évf. 255. sz. 2. (Egy képpel!)
 • KATONA Lajos: A kőrisfa halála a Házsongárdi temetőben. Szabadság. 2007. ápr. 4. XIX. évf. 79. sz. 12.
 • MÁTHÉ János: Három haskő a Házsongárdban. Szabadság. 2007. febr. 21. XIX. évf. 43. sz. 10.

2008

 • (n. n.)Séta a Házsongárdi temetőben. Szabadság. 2008. máj. 24. (Egy képpel!)
 • (n. n.) Óvnák a Házsongárdot. Krónika. 2008. máj. 26.
 • (n. n.) Kishírek. Szabadság. 2008. jún. 28. (110 éves, megújított Piarista Sírkertmegáldásának ünnepsége)
 • (n. n.) A Házsongárdról, fotókkal és élő szóval. Szabadság. 2008. okt. 11. (Könyvbemutató) (Egy képpel!)
 • GAAL György:Felszabadult a temető előtere. Szabadság. 2008. jún. 4. (Egy képpel!)
 • NÉMETH Júlia:A Házsongárdért. Szabadság. 2008. aug. 16. (A kiállításról.) (Egy képpel!)
 • NÉMETH Júlia:Művészek a Házsongárdért. Szabadság. 2008. aug. 30. (A kiállításról.) (Képpekkel!)
 • S. B. Á. [SÁNDOR Boglárka Ágnes]:Folyamatosan érkeznek a felajánlások a Házsongárd Alapítvány szervezte árverésre.Szabadság. 2008. aug. 21. (Egy képpel!)
 • S. B. Á. [SÁNDOR Boglárka Ágnes]: Megáldották dr. Hirschler József felújított síremlékét. Szabadság. 2008. nov. 1. (Egy képpel!)
 • SAS Péter:A Házsongárdi temető piarista (kegyesrendi) sírkertje. Szabadság. 2008. júl. 3. (Egy képpel!) (felavatták a sírkertet)
 • SZABÓ László, Cs.: Mindszentek a Házsongárdi temetőben. Szabadság. 2008. nov. 1. (Egy képpel!)
 • TIBORI SZABÓ Zoltán: Az ősök sírjai. Szabadság. 2008. aug. 6.

2009

 • (n. n.)Ismét megrongálták Kovács György síremlékét. Szabadság. 2009. nov. 28. (Egy képpel!)
 • (n. n.) Kishírek. Szabadság. 2009. nov. 30. (10 éves a Házsongárd Alapítvány)
 • FERENCZ Zsolt: A Házsongárdi temető képekben. Szabadság. 2009. febr. 3. (Egy képpel!)
 • FERENCZ Zsolt:Szilágyi Mátyás: a temetőmentés a közösség élni akarását jelképezi. Tizedik évfordulóját ünnepelte a Házsongárd Alapítvány. Szabadság. 2009. dec. 4. (Két képpel!)
 • GAAL György: Régi gyógyszerészek síremlékei. Szabadság. 2009. máj. 13. (Egy képpel!)
 • KÖLLŐ Katalin:Évforduló – „Beszél a kő, olvasd le róla sorsomat.” Szabadság. 2009. nov. 28. (Két képpel!)

2010

 • (n. n.)Megcsonkított síremlékeket látogatott Füzes Oszkár. Szabadság. 2010. márc. 13.
 • ASZTALOS Lajos: Házsongárd – múlt és jelen. Szabadság. 2010. nov. 17. (recenzió Gaal könyvének új kiadásáról)
 • FERENC Zsolt: Örök Házsongárd – „mindaz, amit az utókornak tudnia kell”. Szabadság. 2010. okt. 28. (Egy képpel!)
 • GAAL György:A sírrablás folytatódik. Szabadság. 2010. márc. 9.
 • GAAL György:Százéves a Brassai-síremlék. Szabadság. 2010. okt. 5. (Egy képpel!)
 • Gaal György: Tört kövön és porladó kereszten. Pusztuló múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben. Ötödik, átdolgozott kiadás. Stúdium Könyvkiadó. Kolozsvár, 2010.
 • Gaal György – Gránitz Miklós: Örök Házsongárd. Kolozsvár és sírkertje a századok sodrában I–II. Pharma Press. Budapest, 2010
 • K. E.:„Sóhajtson egy szivest aki itt el menyen.” Séta a 425 éves Házsongárdi temetőben. Szabadság. 2010. aug. 21.
 • KISS Olivér:További sírok válnak védetté. Szabadság. 2010. nov. 17. (Egy képpel!)
 • KISS Zoltán: Tűz pusztított a Házsongárdi temetőben, a Béldi-kriptánál. Tönkrement az adományokból felújított tetőszerkezet. Szabadság. 2010. júl. 17. (Egy képpel!)
 • NAGY-HINTÓS Diana:Síradományozások Kolozsváron: 90 százalékos csökkenés. A szigorú tanácsi határozat gátat szabott a sírokkal való üzérkedésnek. Szabadság. 2010. okt. 6. (Egy képpel!)
 • SALLAI Loránd – ZAY Éva: Meddig fosztogatják még Erdély nagy halottainak pantheonját? Ahol a törvény előírásai már nem segíthetnek... Szabadság. 2010. jún. 23.
 • ZAY Éva:Műemlékké nyilvánítanának több mint kétszáz házsongárdi sírt. „Légy kímélettel a hamvak iránt, oh ember, kinek szíved van...” Szabadság. 2010. szept. 4. (Két képpel!)
 • ZAY Éva – NAGY-HINTÓS Diana:Magyarország politikai súlyát veti latba a Házsongárdért. Füzes Oszkár a temető hatékony védelmét kéri a hatóságoktól. Szabadság. 2010. nov. 12. (Egy képpel!)

2011

 • (n. n.)„Műemlékvédelem” a Házsongárdi temetőben. Szabadság. 2011. jan. 20. (Egy képpel!)
 • (n. n.) Házsongárdi temető: mindennaposak a sírgyalázások Kolozsváron. Krónika. 2011. jún. 15. (Egy képpel!)
 • (n. n.) Radicalii maghiari şi-au profanat propriile morminte ale strămoşilor din Cimitirul Central. NapocaNews. 2011. jún. 15. (Egy képpel!)
 • (n. n.) Semjén: a Házsongárdi temető kerüljön fel az UNESCO-listára. Transindex. 2011. jún. 17.
 • (n. n.)Felhívás panteonunk megmentéséért. Szabadság. 2011. jún. 21. (tiltakozás július 2-ára)
 • (n. n.) Térfigyelő kamerákat szerelnek fel a házsongárdi temetőben. Transindex. 2011. jún. 21.
 • (n. n.)Összefogás a Házsongárd védelmében. Szabadság. 2011. jún. 25. (tiltakozás július 2-ára)
 • (n. n.) Felhívás! Szabadság. 2011. jún. 30. (Egy képpel!)
 • (n. n.) Nyilatkozat. Szabadság. 2011. júl. 4. (felolvasták a 4-ei tiltakozáson)
 • (n. n.) Zajlik a topográfiai felmérés a Házsongárdban. Szabadság. 2011. júl. 15. (Egy képpel!)
 • (n. n.) 300 de morminte din Cimitirul Central din Cluj-Napoca incluse pe lista patrimoniului naţional. NapocaNews. 2011. dec. 9. (kommentekkel!)
 • (n. n.) Törvényben biztosítanak védelmet a Házsongárdi temető 397 műemléksírjának. Krónika. 2011. dec. 21.
 • (n. n.)Megvalósult a Házsongárd védelme. Szabadság. 2011. dec. 22. (Egy képpel!)
 • GAAL György: Házsongárdi műemlékjegyzék – és ami abból kimaradt. Szabadság. 2011. okt. 10.
 • (ke):Aktuális – Fekete pünkösd a Házsongárdban. Szabadság. 2011. jún. 14. (Egy képpel!)
 • KISS Előd-Gergely: Újabb rongálás a Házsongárdban. Krónika. 2011. júl. 14.
 • K. O. [KISS Olivér]: Rongálás a Házsongárdi temetőben? Szabadság. 2011. márc. 23. (Egy képpel!)
 • NAGY-HINTÓS Diana:Összefogta a magyarságot a Házsongárdi temető ügye. Internetes nyilatkozat az erdélyi panteon megmentéséért. Szabadság. 2011. júl. 4. (Képekkel!)
 • NAGY Károly: Ami kimaradt a leltárból. Szabadság. 2011. szept. 19.
 • Ö. I. B.:[ÖRDÖG I. Béla]: Nemzetközi botrányt szülnek a házsongárdi sírgyalázások. Néhány héten belül elkezdődhet 300 műemléksír védetté nyilvánítása. Szabadság. 2011. jún. 16. (Egy képpel!)
 • PAP Melinda: Szerdán dönt az Országos Műemlékvédelmi Bizottság a kolozsvári sírok védelméről. Krónika. 2011. dec. 16. (Egy képpel!)
 • (P. J. A.) [PÓKA János András]: Ismét rongáltak a Házsongárdi temetőben. Szabadság. 2011. júl. 14. (Egy képpel!)
 • ROHONYI D. Iván:Fotóriport – Meggyalázták Nagy Gyula református püspök frissen felújított műemlék sírhelyét.Szabadság. 2011. jún. 14. (Képekkel!)
 • S. B. Á. [SÁNDOR Boglárka-Ágnes]:Házsongárdi séta Martonyi Jánossal. Szabadság. 2011. márc. 28. (Egy képpel!)
 • SZÖLLŐSI Béla:A Házsongárdot siratom. Szabadság. 2011. jún. 24.
 • ŢENE, Ionuţ: Şi eroii români îşi dorm somnul de veci în Cimitirul Central din Cluj-Napoca: Smaranda Brăescu.NapocaNews. 2011. júl. 1. (kommentekkel)
 • ZAY Éva:Koordinátákon áll vagy bukik a házsongárdi sírok védelme. A temető igazgatósága továbbra is titkosnak nyilvánítja az adatokat. Szabadság. 2011. febr. 17. (Egy képpel!)
 • ZAY Éva:Házsongárdi temető: egy lépéssel közelebb a védettséghezElkezdte a minisztérium a műemlék-jellegű sírok helyrajzi felmérését. Szabadság. 2011. jún. 28. (Egy képpel!)
 • ZAY Éva:Betűzhető a felirat a megrongált tumbán. Szabadság. 2011. szept. 17. (Egy képpel!)
 • ZAY Éva:Rövidesen kiterjedhet a törvény oltalma a Házsongárd értékeire. A kolozsvári pantheon közel 400 emlékét terjesztették fel törvényi védelemre. Szabadság. 2011. dec. 20. (Két képpel!)

2012

 • (n. n.) Felcimkézett sírok. Legalább a védett síremlékek esetében nem lesz „törvényes rombolás”. Transindex. 2012. febr. 15. (interjú Gaal Györggyel)
 • (n. n.) Szívügyem Házsongárd. Szabadság. 2012. máj. 21. (Egy képpel!)
 • GAAL György: A Házsongárdi temető műemlék sírjainak kezelési szabályzata. A Házsongárd Alapítvány és a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság javaslata.Szabadság. 2012. márc. 7.
Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in