Házsongárd Alapítvány

Kolozsvár évszázados sírkertje, a Házsongárd, mint minden ősi temető, nemcsak az elmúlás kegyhelye, hanem a magyar kultúra panteonja is.

„Kolozsvárt öt felekezet van s csak egy közös temető. Ha a vallás a legnagyobb szellem gyümölcse s a vallásosságnak a türelem a legmagasztosabb hazája, akkor bizonyára sohasem láttam figyelemreméltóbb helyet Kolozsvárnál.” – írta Széchenyi 1821-ben.

Hova lett mára ez a hagyományos türelem? A Műemléktörvény nem védi a sírokat, az államosított sírkertben a sírhelyek megváltása egyre nehezebb. Sok esetben az elhunytnak nem élnek közeli hozzátartozói, vagy távoli országokba költöztek. Mivel csak ők jogosultak családi sírjaik megváltására, tehetetlenül nézzük az új bérlők megjelenésével járó pusztulást, pusztítást. Ha a sírok megváltását sikerül is megoldani, karbantartásukkal eddig – a családon kívül – jóformán senki sem foglalkozott. A kripták, rangos síremlékek rendbetétele jóval meghaladja egy Erdélyben élő család anyagi lehetőségeit. Régi feliratos kövek megdőlve állanak, vagy megcsonkítva a földön hevernek. Az épületek nagy része is omlással fenyeget: a családi kripták, mauzóleumok fedele tönkrement, az eső, hólé beáztatta őket, lemosta vakolatukat, megbontotta falaikat. A legtöbb pusztítást az új bérlők síremlékeit építő vállalkozók okozzák, akik a betonozáshoz bezúzzák a régi köveket.

"Itt áll a temető tanúnak
Fejfáin magyar még a szó..."

írhatta Reményik Sándor 1920-ban. Mára már ez sem igaz. A mindent elborító betonon egyre kevesebb a magyar felirat. Büntetlenül leverhetők, bezúzhatók a régi kövek, átírhatók a nevek, lebonthatók a kerítések, beköltözhetők a kripták. A gazdátlan, megváltatlan sírokat felveti a gaz. Amit a szándékos pusztítás, rombolás, az új „honfoglalás” esetleg elkerül, azt enyészésre ítéli a gondatlanság, közöny.

Ezen a helyzeten akartunk változtatni, amikor 1999-ben létrehoztuk a Házsongárd Alapítványt. Az alapítvány célkitűzése magánszemélyek adományait, alapítványok támogatását felhasználva, évente néhány síremlék helyreállítása, mások folyamatos gondozása. E munkához elnyertük az erdélyi történelmi magyar egyházak támogatását, valamint a kolozsvári nagy múltú magyar tannyelvű iskolák segítségét. Mindnyájan képviseltetik magukat a kuratóriumban, diákcsoportjaik sírgondozást vállalnak.

Működési keretét 12 évig az Erdélyi Református Egyházkerület biztosította belső alapítványi jelleggel, az Igazgatótanács 1999. december 7-i leiratának megfelelően. 1913. november 28-án az Erdélyi Református Egyházkerület létre hozta az önálló jogi személyiséggel rendelkező, s így bejegyzett Házsongárd Alapítványt. A megújult alapítvány tisztikara változatlan maradt: dr. Sipos Gábor főlevéltáros - elnök, dr. Gaal György helytörténész - ügyvezető elnök, Gergelyné Tőkés Erzsébet tanárnő - igazgató. Az alapítvány továbbra is felekezetközi jelleggel működik.

A kuratórium határozata értelmében mindazok, akik kiemelkedő anyagi hozzájárulással vagy szellemi-fizikai munkával, ügyintézéssel segítik az alapítványt, pártoló vagy tiszteleti tagságra jogosultak.

Az alapítvány ezúton kéri fel mindazokat a magánszemélyeket és intézményeket, akik, illetve amelyek szívükön viselik Erdély – de talán az összmagyarság – legpatinásabb temetőkertjének megtartását, ápolását, juttassák el adományaikat a Házsongárd Alapítványnak. Az adományok átutalhatók a Hazsongárd Alapítványnak a Román Kereskedelmi Bank kolozsvári fiókjánál (Banca Comercială Română Sucursala Cluj), valamint a K&H Banknál megnyitott számlaszámaira.

Fundatia Házsongárd Alapítvány

Banca Comercială Română (BCR) Sucursala Cluj (Román Kereskedelmi Bank - Kolozsvári Fiók)
SWIFT kód: RNCBROBU
RO21 RNCB 0106 1404 0199 0001 RON
RO91 RNCB 0106 1404 0199 0002 EUR
RO64 RNCB 0106 1404 0199 0003 HUF

K&H Bank Zrt.
SWIFT kód: OKHBHUHB
HU90 1040 4072 5052 6767 8652 1000 HUF

Név és cím ismeretében minden adományt elnöki és igazgatói aláírással köszönettel nyugtázunk.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in