Sajtó

A Házsongárdi temető képekben

A Házsongárdi temető képekben

László Csaba Ferenc kolozsvári fényképész Házsongárdi temetőt bemutató fotókiállítását nyitották meg vasárnap délben a kolozsvári Újalsóvárosi Református Egyházközség Fehér Galériájában. A 48 színes felvételt tartalmazó tárlatot a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság szervezte, a megnyitón László Csaba mellett Ferenczi Miklós lelkipásztor és Gaal György helytörténész volt jelen.

Ferenczi Miklós a 46. zsoltárból vett idézettel köszöntötte a jelenlévőket. „A seregek Ura velünk van, Jákob Istene a

Teljes cikk olvasása

Megáldották dr. Hirschler József felújított síremlékét

Megáldották dr. Hirschler József felújított síremlékét

 A Marianum egykori diákjai és a Piarista Öregdiákok Baráti Körének tagjai együtt rótták le kegyeletüket (ROHONYID. IVÁN)

Napjainkban XVI. Benedek pápa a kultúra evangelizációját hirdeti, dr. Hirschler József egykori pápai prelátus és főesperes pedig pontosan ezt cselekedte – hangzott el tegnap délelőtt a Házsongárdi temetőben, a kiváló főpap felújított síremlékének felszentelésén. A meghitt, bensőséges szertartást a kolozsvári főesperesség nevében Takó István egyetemi lelkész végezte

Teljes cikk olvasása

Mindszentek a Házsongárdi temetőben

Mindszentek a Házsongárdi temetőben

„(...) Sűrű sötét száll ki a szakállas fenyőkből, megritkultan vöröslik a hárs, aranylik a nyír, sárgul a gesztenye, a szomorúfűz sűrűn hullatja levelét.

Méltó akar lenni a nevéhez. Zöld az avar, zölden verte le az eső a falombot. Százados kőrisek vigyáznak Teleki Annára, hosszú tujasor vezet a Jósika kriptához, öreg szilfák vonulnak a tető felé s a tetőn egy bogos, mogorva, derék nyárfa őrködik egyedül. A nyitott sírkamrákban lobognak a gyertyák. A gesztenyefák megsárgult kupolái alatt sírról

Teljes cikk olvasása

A Házsongárdról, fotókkal és élő szóval

A Házsongárdról, fotókkal és élő szóval

Gaal György, Gergely Istvánné Tőkés Erzsébet és az üzletvezető Weghofer Erna az új kiadvánnyal – ROHONYI D. IVÁN FELVÉTELE 

Szokványos könyvbemutatónak indult, de menet közben kisebb lakossági fórummá alakult át az a találkozó, amelyet csütörtök este rendeztek a Gaudeamus Művészeti Könyvesboltban.

Sághy Gyula Házsongárdi rekviem című képes albumának második kiadásáról van szó, amely 482 fotójával öt fejezetben mutatja be az összmagyar kulturális örökség részének számító neves sírkertet: a

Teljes cikk olvasása

Művészek a Házsongárdért

Művészek a Házsongárdért

„Mintha magasra tartott zöld kötényében ringatná a város halottait. Mintha ez a csodálatos temető volna ennek a csodálatos városnak az értelme, legfelsőbb megvalósulása. (...) Ez a temető hosszú történelem, hősök s fájdalmak mélyült horizontja”.
(Szabó Dezső)

A Házsongárd, a magyar kultúra panteonja olyan, immár európai jelentőségű kincs, amely állandó figyelmet, cselekvő gondoskodást és nem csekély anyagi ráfordítást igényel. A további karbantartási munkálatokhoz szükséges pénzalapok

Teljes cikk olvasása

Folyamatosan érkeznek a felajánlások a Házsongárd Alapítvány szervezte árverésre

Folyamatosan érkeznek a felajánlások a Házsongárd Alapítvány szervezte árverésre

Gedeon Zoltán bivalyos képét Tamás Mária kurátor, Tamás György, az EMKES elnöke és Gergely Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány igazgatója csodálja


Nyolcvannál is több képzőművészeti alkotás érkezett arra a felhívásra, amelyben a kolozsvári Házsongárd Alapítvány kért adományokat jótékonysági árverése számára. Hazai és külföldi (Magyarországról, Svédországból, Ausztriából) festők, szobrászok, fotósok azonosultak az alapítvány céljaival, a nevezetes sírkert megóvásával, építésével, szépítésével,

Teljes cikk olvasása

A Házsongárdért

A Házsongárdért

Kolozsvár városi elöljárósága a rengeteg áldozatot követelő pestis járvány miatt 1585-ben kénytelen volt új temetőhelyet létesíteni - olvasom jeles történészünk, Herepei János Kolozsvár történeti földrajza című, a Művelődés Kiadónál Sas Péter szerkesztésében megjelent kötetében. A közgyűlés ugyanazon év május 11-én hozott határozata értelmében „a Torda utcai Kis ajtón kívül való földben, ahol mostan a dinnyét vetették, egy jó és tágas darab helyet szakasszanak temető helynek, ahová mind szegény

Teljes cikk olvasása

Az ősök sírjai

Sok mindent köszönhetek Gy. Szabó Bélának, számomra rendkívül fontosnak bizonyult tanításai mellett azt is, hogy perspektívatudományi és ábrázoló mértani hiányosságaim pótlására, néhány soros levéllel kistafírungozva, Debreczeni Lászlóhoz elküldött. Debreczeni igyekezett is átadni a tudományát, rajtam múlt, hogy mennyit voltam képes abból befogadni. Beszélgetéseink során a perspektíván kívül sok minden egyéb is előjött, többek között a műemlékvédelem akkoriban, a hetvenes évek végén, a

Teljes cikk olvasása

×

Log in