Sajtó

Újabb honvédeket azonosítottak a Házsongárdi temetôben

(1. old.)

Több hónapos munka után tizenkilenc, a kolozsvári Házsongárdi hôsök temetôjében nyugvó ismeretlen honvédet sikerült azonosítania Pataky József tordai városi tanácsosnak, a Tordai Honvéd Hagyományôrzô Bizottság elnökének. A második világháborúban hôsi halált halt honvédeket 1944. szeptemberében temették el a Házsongárdi hôsök temetôjébe. Többségük az 1944. szeptember 13. és október 8. között zajló tordai csatában szerzett sebeikbe haltak bele. Sebesülésük után a kolozsvári katonai

Teljes cikk olvasása

Felavatták Misztótfalusi Kis Miklós síremlékét

(5. old.)

Hétfõn délben a Házsongárdi temetõben falavatták a helyreállított síremléket. Tonk István, a Misztótfalusi Kis Miklós Nyomda igazgatója és az Erdélyi Református Egyházkerület fõgondnoka a sajtónak elmondta: a felújítás 200 000 Ft-ba került és két hónapig tartott.

A megemlékezõ ünnepség a sírkertben kezdõdött. Bustya Dezsõ egyházkerületi fõjegyzõ igét hirdetett, majd Nagy Lajos, a Misztótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szakközépiskola képviselõje és dr. Horváth Csaba igazgató, a Magyar

Teljes cikk olvasása

Jakab Elek útja a Házsongárdig

(6. old.)

Száz évvel ezelôtt az unitárius fôtanács ülésén Ferencz József püspök úgy találta, hogy az egyház világítótoronyait oltja ki rendre a halál. Június 24-én Brassai Sámuelt, július 22-én Jakab Eleket érte utol a végzet. Brassai nemcsak egyháza, hanem egész Kolozsvár leghíresebb embere volt, mindenki ismerte, méltóan meggyászolták, eltemették. Jakab Elekrôl akkor már csak az idôsebbek és a tollforgatók tudták, hogy kicsoda, hogy neve örökre összeforrt Kolozsvárral. Mert Jakab Elek

Teljes cikk olvasása

×

Log in