Házsongárd Alapítvány

"Itt áll a temető tanúnak 
Fejfáin magyar még a szó..."

Kolozsvár évszázados sírkertje, a Házsongárd, mint minden ősi temető, nemcsak az elmúlás kegyhelye, hanem a magyar kultúra panteonja is.
„Kolozsvárt öt felekezet van s csak egy közös temető. Ha a vallás a legnagyobb szellem gyümölcse s a vallásosságnak a türelem a legmagasztosabb hazája, akkor bizonyára sohasem láttam figyelemreméltóbb helyet Kolozsvárnál.” – írta Széchenyi 1821-ben.
Hova lett mára ez a hagyományos türelem? A Műemléktörvény nem védi a sírokat, az államosított sírkertben a sírhelyek megváltása egyre nehezebb. Sok esetben az elhunytnak nem élnek közeli hozzátartozói, vagy távoli országokba költöztek. Mivel csak ők jogosultak családi sírjaik megváltására, tehetetlenül nézzük az új bérlők megjelenésével járó pusztulást, pusztítást.

A kolozsvári Házsongárdi temető

A középkori településeken, így Kolozsvárt is, eleinte a templomok köré, a cinterembe temetkeztek, az egyházi személyek, fontosabb tisztségviselők pedig a templom földjébe, kriptájába

A főtéri Szent Mihály templom körül alakult ki Kolozsvár első, a XVI. század végéig használt temetője. Közben a város védőfalai mentén is kisebb sírkertek létesültek.

Az 1585-ben kitört nagy pestisjárvány idején már nem volt hely a régebbi sírkertekben, úgyhogy a városi tanács május 11-én határozatot hozott: „a Torda utcai kisajtón kívül való földben, ahol mostan az dinnyét vetették, egy jó és tágas darab helyt szakasszanak temetőhelynek, ahova mind szegény és gazdag személy válogatás nélkül temetkeznék, mely helyt jó örökös sövénnyel befogjanak”. .

Az 1585-ben kitört nagy pestisjárvány idején már nem volt hely a régebbi sírkertekben, úgyhogy a városi tanács május 11-én határozatot hozott: „a Torda utcai kisajtón kívül való földben, ahol mostan az dinnyét vetették, egy jó és tágas darab helyt szakasszanak temetőhelynek, ahova mind szegény és gazdag személy válogatás nélkül temetkeznék, mely helyt jó örökös sövénnyel befogjanak”. Még abban az évben elkezdtek temetkezni a kijelölt, várostól délre fekvő helyen.

A sírkert rendre terjeszkedett felfele a domboldalon, s az 1830-as évekre érte el azt a déli határt, ameddig a régi, történelmi sírkert terjed.

TOVÁBB

Sajtó

Sajtó publikációk tára

A Házsongárdi temető képekben

A Házsongárdi temető képekben

László Csaba Ferenc kolozsvári fényképész Házsongárdi temetőt bemutató fotókiállítását nyitották meg vasárnap délben a kolozsvári Újalsóvárosi Református Egyházközség Fehér Galériájában. A 48 színes ...

Tovább

Megáldották dr. Hirschler Józs…

Megáldották dr. Hirschler József felújított síremlékét

 A Marianum egykori diákjai és a Piarista Öregdiákok Baráti Körének tagjai együtt rótták le kegyeletüket (ROHONYID. IVÁN) Napjainkban XVI. Benedek pápa a kultúra evangelizációját hirdeti, dr. ...

Tovább

Mindszentek a Házsongárdi teme…

Mindszentek a Házsongárdi temetőben

„(...) Sűrű sötét száll ki a szakállas fenyőkből, megritkultan vöröslik a hárs, aranylik a nyír, sárgul a gesztenye, a szomorúfűz sűrűn hullatja levelét. Méltó akar lenni a nevéhez. Zöld az avar, zöl...

Tovább
×

Log in